Iwona Sysik

Umowa o roboty budowlane. Co wynika z nowych przepisów?

Umowa o roboty budowlane. Co wynika z nowych przepisów?

Jakie są zasady zatrudniania podwykonawców? Kiedy uznaje się, że inwestor wyraził na to zgodę? Jakie są tego konsekwencje? To ważne pytania, bo obecność podwykonawcy na placu budowy może mieć poważne skutki dla inwestora.
Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Wykonawca zobowiązuje się w niej do wybudowania określonego obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor – do dokonania wymaganych przez przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót (czyli przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu) oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Jak zlecić kierowanie budową i nadzór nad nią

Jak zlecić kierowanie budową i nadzór nad nią

Jeśli kierownika budowy zatrudnia generalny wykonawca, inwestor nie zawiera z nim odrębnej umowy. Powinien wówczas zatrudnić zaufanego inspektora nadzoru, który w jego imieniu będzie kontrolował przebieg i jakość prac.
Co zapisać w umowie o dzieło

Co zapisać w umowie o dzieło

Im dokładniej określimy przedmiot umowy, tym łatwiej będzie wyegzekwować jej wykonanie. Najlepiej jest w załączniku do umowy zamieścić szczegółowe wyliczenie prac do wykonania i materiałów, jakie mają być do nich użyte.
Dziedziczenie. Co może uzyskać osoba pominięta w testamencie

Dziedziczenie. Co może uzyskać osoba pominięta w testamencie

Zdarza się, że ktoś zapisze swój majątek w testamencie obcej osobie (jakiejś organizacji albo opiekunowi) zamiast rodzinie albo nie podzieli go po równo między dzieci. W takiej sytuacji osoby z najbliższej rodziny zmarłego, które czują się pokrzywdzone, mogą się domagać wypłaty zachowku. Ile im się należy? Jak mają dochodzić swego?
Kto po kim dziedziczy, czyli jak zadbać, żeby spadek trafił we właściwe ręce

Kto po kim dziedziczy, czyli jak zadbać, żeby spadek trafił we właściwe ręce

Każdy może dowolnie zadysponować swoim majątkiem lub jego poszczególnymi składnikami na wypadek śmierci. Jeśli jednak nie sporządzimy testamentu, spadek odziedziczą spadkobiercy ustawowi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Minimalna odległość projektowanego budynku od sąsiednich obiektów i granic działki

Minimalna odległość projektowanego budynku od sąsiednich obiektów i granic działki

Wśród przepisów, które mają największe znaczenie dla inwestorów domów jednorodzinnych, są te regulujące lokalizację budynku na działce. Sprawdź, jak przepisy ograniczają możliwości zabudowy na Twojej działce.
Gdy dostaniesz zadłużoną nieruchomość

Gdy dostaniesz zadłużoną nieruchomość

Niedawno zmieniły się zasady dziedziczenia zadłużonych spadków. Obecne przepisy chronią spadkobierców przed nieświadomym przyjęciem długu. W najgorszym wypadku muszą oni oddać to, co odziedziczyli. Nadal mogą też kłopotliwy spadek odrzucić.
Kupno ziemi rolnej

Kupno ziemi rolnej

Czy po wejściu w życie nowych regulacji dotyczących obrotu ziemią rolną może ją nabyć osoba, która nie jest rolnikiem? W praktyce będzie to trudne.
Poznaj swoje prawa. Kiedy i jak zgłaszać skargę na urząd

Poznaj swoje prawa. Kiedy i jak zgłaszać skargę na urząd

Od 15 sierpnia 2015 r. mamy więcej możliwości obrony swoich praw, jeśli urząd nie załatwia naszej sprawy w terminie. Można nawet uzyskać rekompensatę finansową. Podpowiadamy, jakie działania podjąć, żeby do tego doprowadzić.
Wspólnota mieszkaniowa z gminą

Wspólnota mieszkaniowa z gminą

Mieszkańcy budynków należących częściowo do gminy często są przekonani, że nie mają wpływu na sposób zarządzania nimi. Tymczasem – jako właściciele swoich mieszkań – mają prawo głosu. W jaki sposób mogą brać udział w podejmowaniu ważnych decyzji?
Spory sąsiedzkie we wspólnocie mieszkaniowej

Spory sąsiedzkie we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele lokali w danym budynku. Czasem jest to kilka, czasem kilkadziesiąt osób. Mogą mieć różne pomysły na funkcjonowanie wspólnoty, a nawet przeciwstawne interesy. Jak w takiej sytuacji osiągnąć porozumienie?
Wynajem bez ryzyka. Jak uniknąć problemów z najemcą

Wynajem bez ryzyka. Jak uniknąć problemów z najemcą

Najlepiej podpisać umowę najmu okazjonalnego. Niestety, umowa najmu nadal jest mało popularna, prawdopodobnie ze względu na wymagane dodatkowe formalności. Przekonujemy, że warto ich dopełnić.
Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność

Do niedawna większość użytkowników wieczystych mogła przekształcić przysługujące im prawo do nieruchomości we własność. Po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwość ta została znacznie ograniczona.
Nowelizacja prawa budowlanego – komentarze do zmian w ustawie

Nowelizacja prawa budowlanego – komentarze do zmian w ustawie

Omawiamy zakres i praktyczne znaczenie poszczególnych zmian w ustawie, czyli m.in. rozszerzenia katalogu obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wprowadzenia procedury zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, a także nowych zasad legalizacji samowoli.
Jak przeprowadzić remont w budynku należącym do wspólnoty

Jak przeprowadzić remont w budynku należącym do wspólnoty

Decyzję o remoncie części wspólnych nieruchomości podejmuje wspólnota, czyli wszyscy właściciele znajdujących się w niej lokali. Czasami dochodzi do sporów o to, co w budynku jest wspólne, a co nie, i kto powinien ponieść koszty poszczególnych robót.