Ważne wybory

Parametry

Beton komórkowy czy ceramika?

Radosław Murat
Radosław Murat

Właściwości materiału mają znaczenie przy projektowaniu i mogą przesądzić o wyborze. Zobaczmy, czy w pojedynku na liczby i symbole wygrywa beton komórkowy, czy ceramika.

Izolacyjność cieplna

Niewielka gęstość oraz porowata budowa sprawiają, że bloczki z betonu komórkowego osiągają niski współczynnik przewodzenia ciepła, który świadczy o ich wysokiej izolacyjności cieplnej. Najlepsze są pod tym względem bloczki o niskiej gęstości objętościowej – 300 i 350 kg/m3 (do budowy ścian jednowarstwowych). Zimniejsze są bloczki odmiany 500, 600 lub 700 (do budowy pozostałych ścian). Różnorodność odmian betonu komórkowego daje inwestorom pewną korzyść, gdy budują oni ściany z ociepleniem – mają większe możliwości doboru materiału tak, żeby osiągnąć oczekiwany współczynnik przenikania ciepła. Nie jest to bowiem zależne tylko od rodzaju i grubości materiału termoizolacyjnego ani od grubości ściany. Można mianowicie zmniejszyć także wartość tego współczynnika, obniżając odmianę, a więc wykorzystując bloczki o mniejszej gęstość objętościowej – na przykład 350 zamiast 600. Dzięki temu da się uniknąć nadmiernego zwiększania grubości ścian zewnętrznych w efekcie budowy grubego muru lub stosowania grubej warstwy termoizolacji.

W artykule znajdziesz:

  • rozstrzygnięcie kwestii, który z materiałów lepiej izoluje termicznie
  • informacje o izolacyjności akustycznej obu materiałów
  • tabele porównujące właściwości cieplne ścian zbudowanych z betonu komórkowego i ceramiki
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 2/2016 Tekst Radosław Murat
warto przeczytać