dodatek do muratora

Warunki techniczne dla budynków

Warunki techniczne: AKTUALNY TEKST ROZPORZĄDZENIA w PDF

Warunki techniczne: AKTUALNY TEKST ROZPORZĄDZENIA w PDF

Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązują przy projektowaniu, budowie, rozbudowie, przebudowie i remoncie domów oraz innych obiektów budowlanych – zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Warto znać swoje prawa.
Minimalna odległość projektowanego budynku od sąsiednich obiektów i granic działki ze względu na przepisy przeciwpożarowe

Jak zlokalizować budynek na działce? Minimalna odległość od sąsiednich obiektów i granic działki

Wśród przepisów, które mają największe znaczenie dla inwestorów domów jednorodzinnych, są te regulujące lokalizację budynku na działce. Sprawdź, jak przepisy ograniczają możliwości zabudowy na Twojej działce.
Zacienianie i ograniczenie nasłonecznienia jako element ustalenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego

Jak zlokalizować budynek na działce, by zachować dostęp do światła i słońca w sąsiednich domach

Jeśli obszar oddziaływania obiektu zostanie określony nieprawidłowo, to w pewnych okolicznościach nawet prawomocna decyzja może być uchylona, a podjęta budowa wstrzymana lub budynek niedopuszczony do użytkowania.
Drzwi wejściowe a warunki techniczne

Drzwi wejściowe a warunki techniczne

Na rynku pojawia się coraz więcej drzwi wejściowych o lepszej izolacyjności cieplnej. Wielu producentów udoskonala technicznie swoje wyroby, jednak ciągle jeszcze nie jest to standardem. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru drzwi wejściowych oraz ich montażu?
Jak wybrać izolację na poddasze

Jak wybrać izolację na poddasze

Obowiązujące przepisy wymagają, żeby od 2017 r. współczynnik przenikania ciepła dla dachów nie przekraczał wartości 0,18, a od 2021 r. – 0,15 W/(m2.K). Wielkość obowiązująca w 2016 r. to 0,2 W/(m2.K). Pokazujemy, jaką grubość powinno mieć ocieplenie poddasza (dla materiałów izolacyjnych o różnym współczynniku przewodzenia ciepła), żeby spełnić minimalne wymagania w nadchodzących latach.
Stolarka okienna a warunki techniczne

Stolarka okienna a warunki techniczne

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziło kilka istotnych zmian w zakresie stolarki okiennej i wymagań, jakie powinna ona spełniać. Mimo iż te przepisy weszły w życie ponad dwa lata temu, niektóre zapisy wciąż budzą wątpliwości.