umowa o roboty budowlane

Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Wykonawca zobowiązuje się w niej do wybudowania określonego obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor – do dokonania wymaganych przez przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót (czyli przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu) oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Jak zlecić kierowanie budową i nadzór nad nią

Jak zlecić kierowanie budową i nadzór nad nią

Jeśli kierownika budowy zatrudnia generalny wykonawca, inwestor nie zawiera z nim odrębnej umowy. Powinien wówczas zatrudnić zaufanego inspektora nadzoru, który w jego imieniu będzie kontrolował przebieg i jakość prac.
Co zapisać w umowie o dzieło

Co zapisać w umowie o dzieło

Im dokładniej określimy przedmiot umowy, tym łatwiej będzie wyegzekwować jej wykonanie. Najlepiej jest w załączniku do umowy zamieścić szczegółowe wyliczenie prac do wykonania i materiałów, jakie mają być do nich użyte.
Dodatek do „Muratora”: WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady ekspertów

Dodatek do „Muratora”: WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady ekspertów

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów, które wykorzystasz, gdy zlecasz poszczególne etapy budowy i wykończenia domu różnym wykonawcom, m.in. wzór umowy na montaż instalacji, montaż okien i drzwi, wykonanie dachu, umowy z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru.
Wzór umowy o roboty budowlane – wykonanie dachu

Wzór umowy o roboty budowlane – wykonanie dachu

Pobierz wzór umowy dla osób, które zlecają wykonanie robót budowlanych objętych projektem budowlanym i dotyczących elementu budynku, na przykład robót ciesielsko-dekarskich.
Wzór umowy o dzieło – montaż okien i drzwi

Wzór umowy o dzieło – montaż okien i drzwi

Pobierz gotowy wzór umowy dla osób, które zamawiają łącznie dostawę z montażem okien, drzwi lub bramy garażowej.
Wzór umowy o dzieło – montaż instalacji

Wzór umowy o dzieło – montaż instalacji

Pobierz gotowy wzór umowy dla osób, które zamawiają wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych.
Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego

Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego

Pobierz wzór umowy-zlecenia dla inwestorów, którzy zdecydują się na zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, niezależnie od tego, czy budowa jest prowadzona systemem gospodarczym, czy zlecana kompleksowo jednemu wykonawcy.
Umowa z kierownikiem budowy

Umowa z kierownikiem budowy

Pobierz gotowy wzór umowy-zlecenia dla inwestorów, którzy budują systemem gospodarczym, zlecając wykonanie poszczególnych prac różnym ekipom budowlanym, i sami zatrudniają kierownika budowy.
Umowa o roboty budowlane – GOTOWY WZÓR

Umowa o roboty budowlane – GOTOWY WZÓR

Pobierz wzór umowy o roboty budowlane dla inwestorów powierzających całość prac budowlanych jednemu wykonawcy.
Wykonawca opóźnia prace? Sprawdź, kiedy żądać wypłacenia kary

Wykonawca opóźnia prace? Sprawdź, kiedy żądać wypłacenia kary

Opóźnienie prac budowlanych i remontowych jest bolączką wielu inwestorów. Dobrym sposobem na zdyscyplinowanie wykonawcy może być zapisanie w umowie kar za niedotrzymanie terminu. Jak sformułować takie postanowienie i jak wyegzekwować tę karę?
Rady dla planujących budowę

Rady dla planujących budowę

Zebraliśmy grono ekspertów. Każdy z nich ma wiele praktycznych rad, które pozwolą mądrze zaplanować budowę i rozpocząć ją już w przyszłym roku. Musi się udać!
Zastępstwo inwestycyjne

Zastępstwo inwestycyjne

Nie masz czasu, żeby się zaangażować w budowę, albo brakuje Ci wiedzy i doświadczenia, żeby zorganizować proces budowlany? Możesz zatrudnić inwestora zastępczego, który zrobi to za Ciebie. Oczywiście, nie za darmo...
Chcesz mieć budowę pod kontrolą? Zawrzyj umowę z inspektorem nadzoru

Chcesz mieć budowę pod kontrolą? Zawrzyj umowę z inspektorem nadzoru

Inwestor ma prawo zatrudnić osobę reprezentującą jego interesy na budowie. Warto to zrobić, zwłaszcza gdy kierownik budowy reprezentuje wykonawcę. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i daje gwarancję profesjonalnej kontroli budowy. Przedstawiamy wzór umowy o nadzór inwestorski.
Organizacja budowy, czyli co robi kierownik budowy, a co inwestor

Organizacja budowy, czyli co robi kierownik budowy, a co inwestor

Na kim spoczywa obowiązek kontroli przebiegu i jakości prac budowlanych? Jakie zadania ma inwestor, a jakie kierownik budowy? Kiedy konieczne jest zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego? Odpowiadamy na pytania dotyczące formalności związanych z postępem prac na placu budowy.
Przepis na organizację budowy

Przepis na organizację budowy

Pozwolenie na budowę zostało już wydane. Dom mieści się na razie w aktówce. Oto jak sprawić, by na zachwaszczonej działce, niekoniecznie blisko miejsca zamieszkania, ruszyła budowa i przebiegała bez zakłóceń.